Nasza firma zajmuje się budową jak i utrzymaniem mostów, kładek, wiaduktów, tuneli, przejść podziemnych w zakresie:

  • bieżącego utrzymanie obiektów inżynierskich,
  • bieżącej konserwacji jak i utrzymaniu w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich,
  • rozbiórki obiektów inżynierskich,
  • budowy obiektów inżynierskich,
  • prac wysokościowych,
  • zimowego utrzymanie obiektów inżynierskich.
Skontaktuj się z nami
Budowa mostu