Nasza firma zajmuje się budową, utrzymaniem dróg i autostrad w zakresie:

  • bieżącego utrzymanie dróg,
  • zimowego utrzymanie dróg,
  • remontów cząstkowych nawierzchni,
  • napraw barier energochłonnych,
  • budowy ekranów akustycznych,
  • wprowadzaniu i utrzymaniu organizacji ruchu zastępczego i docelowego,
  • budowy dróg: leśnych ,osiedlowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych, jak i autostrad.
Skontaktuj się z nami
Budowa drogi